Толстой Л

Лев Николаевич Толстой родился в 1828 году в Ясной Поляне. Очень рано писатель остался сиротой. Самое благотворное влияние на осиротевших Толстых- левушку его троих братьев и сестру — оказала дальняя родственница Татьяна Александровна Ергольская, заменившая им мать. недостающюю доброту и ласку возмещал детям их домашний учитель Федор Иванович Рассель.Его под именем Карла Ивановича вывел в повести «детство»(1852года). В1844 году Л.Толстой поступает на восточное отделнние филосовского факультета Казанского университета. Учится ему было скучно,и он оказалсянекудышным студентом. Перемена факультета на юредический ничего не дала.В это время Толстой больше балами и другими светскими развлечениями, чем науками.В результате он подал прошение об исключении из университета. Впоследсвии,из года в год , до самой глубокой старости,писатель бкдет преобритать знания самостоятельно.
В 1847 году Толстой отправился в Ясную Поляну — он решил попробовать себя в роли рачительного хазяина и улучшить жизнь вверенных ему крестьян.Но задача непосильной для молодого человека.Все горести и неудачи л. Толстой привык отражать в дневник,который очень рано начал приобритать литературный характер,обрастая художественными набросками и творческими замыслами.
В 1851 году Лев Толстой братом Николаем отправился на Кавказ воевать против горцев.Там же и была написана повесть «Детство», которая сразу принесла автору славу. Кавказкие впечатления легли в основу произведений, открывших в Л Толстом не только психолога,но и живописца,и быто писателя. Некоторые из рассказов «Набег» «рубка» появились уже в 50-х годах,анекоторые вышли спустя много лет.Рассказ» Кавказкий пленник» был написан спустя два десятилетия.Он имел Авто биографический характер, Толстой сам едва не попал в плен к горцам. С Кавказа Лев Толстой перевелся в Крымскую армию, Так родились «Севастопольские расказы». Антивоенная тема возникла впоследствии в крупнейшем произведении Л.Толстого — романе » Война и мир» ( 1869).Во всем мире Толстой известен своими романами «АннаКаренина»(1877г)»Воскресение»(1899г) Лев Тостой ушел из жизни в 1910 году, в самом начале 20 столетия, до мировой войны до революции. Однако он успел перед современниками едвали не все важнейшие вопросы нового века. Названия его последних статей говорят сами за себя — » Неужели это так надо?»(1900), » Не могу молчать» (1908).

/ Биографии / Толстой Л.Н.

Смотрите также по Толстому:

Біографія Льва Толстого

Лев Миколайович Толстой народився 28 серпня 1828 року у стародавній дворянській родині. Батько його, граф Микола Ілліч Толстой, учасник війни 1812 року, підполковник у відставці, одружився в 1822 році на літній, але багатій князівні Марії Миколаївні Волконській. Серед володінь, що увійшли до її посагу, був і маєток Ясна Поляна.

Виховання, отримане Толстим у дитинстві, типове для багатих дворянських родин. Обов´язковими для такого виховання були іноземці-гувернери. Але в обстановці, у якій ріс і виховувався Толстой, було також те, що зробило могутній вплив на формування свідомості і настроїв майбутнього письменника. Це — близькість дитини до природи і до простого народу.

Багато часу маленький Лев і його три брати проводили серед природи — у лісі і в парку, що оточували садибу. Ліс і парк Ясної Поляни були і безмовними учасниками захоплюючих ігор дітей, і свідками їхнього дитячого смутку та радощів. У дні цього «яскравого, ніжного, поетичного, любовного, таємничого дитинства» маленькі брати блукали густими алеями парку, відшукуючи чарівну «зелену паличку», що відкриє людям секрет їхнього щастя.

У 1837 року родина Толстих, в інтересах подальшої освіти дітей, переїжджає до Москви. Того ж року граф Микола Ілліч Толстой помирає (мати Льва Миколайовича померла, коли йому було всього півтора року). Турботу про осиротілих дітей беруть на себе сестри померлого графа, і тринадцятирічний Толстой переїжджає до Казані.

Склавши іспити до Казанського університету, Толстой вступає на факультет східних мов. Швидко охоловши до занять на цьому факультеті, він переходить через рік на перший курс юридичного факультету. Юнак стає завсідником дворянських балів і салонів Казані і живе дозвільним життям, поділяючи свій «час між званими обідами, балами і товариськими гулянками». Ідеалом його в той час стає великосвітський денді, який гідно носить звання аристократа.

Але і дозвільне світське життя захопило Толстого ненадовго. У його душі йшла завзята і напружена робота. Уже в дитячі роки Толстой багато читав, соромливо ховаючи від усіх свої думки. Тепер, у юнацькі роки, він захоплюється ідеями французького просвітителя Жан-Жака Руссо, працює над «Духом законів» Монтеск´є і має задум написати роботу про «Наказ» Катерини II.

Незадоволений і життям у вищому світі, і своїми заняттями в університеті, він 1847-го року, навчаючись на другому курсі, залишає університет і їде в Ясну Поляну, щоб «осісти» на землі.

Навесні 1847 року, після майнового розділу Толстого з братами, у його власність перейшла Ясна Поляна і 330 душ кріпаків. Молодий поміщик ставить перед собою завдання — присвятити усі свої сили поліпшенню побуту своїх селян. Юнак Толстой не розумів непримиренності протиріч між поміщиками і кріпаками. Незважаючи на щирі прагнення Толстого, селяни поставилися до його реформаторської діяльності недовірливо й боязко. Ці невдачі своїх спроб Толстой описав пізніше в повісті «Ранок поміщика».

Розчарувавшись у своїх господарських планах, Толстой пристрасно займається самоосвітою.

Але роль людини без певних занять, без свого «місця вжитті» пригнічувала молодого Толстого. Необхідно було перемінити спосіб життя. У 1851 році Толстой і робить це, відправившись на Кавказ, за порадою брата Миколи, який служив офіцером у Кавказькій армії.

Толстой юнкером вступає до артилерійської бригади, що стояла в станиці Старогладівській, на Тереку, і бере участь у війні з горцями. Він виявляє неабияку хоробрість, неодноразово зазнаючи смертельної небезпеки. Був випадок, коли граната розірвалася біля ніг Толстого, який націлював гармату, і він просто-таки дивом врятувався від смерті. Тут, у кавказькій станиці, починається його серйозна літературна діяльність. Улітку 1852 року він закінчує повість «Дитинство». Повість була відправлена в журнал Некрасова «Сучасник» і надрукована у вересні цього ж року.

У січні 1854 року Толстой одержав чин прапорщика, і його перевели спочатку в Дунайську армію, а потім у Крим, у Севастополь. У Севастополі, що непохитно оборонявся від ворогів, Толстой пробув з листопада 1854 року до 27 серпня 1855 року (день, коли захисники залишили місто). Тут Толстой виявив дивовижну хоробрість, б´ючись із ворогом на легендарному четвертому бастіоні.

Історія героїчної боротьби Севастополя дала Толстому матеріал для трьох нових оповідань: «Севастополь у грудні 1854 року», «Севастополь у травні 1855 року» і «Севастополь у серпні 1855 року». Твори молодого офіцера привернули увагу письменницьких кіл.

Наприкінці 1856 року Толстой у чині поручика виходить у відставку.

У Петербурзі, куди письменник приїхав після падіння Севастополя, перед ним відразу відкриваються двері редакцій кращих журналів. Його привітно зустрічають письменники, які групувалися навколо найпрогресивнішого журналу «Сучасник». Толстого охоплює зовсім нова для нього атмосфера політичної і літературної боротьби.

У 1862 році Толстой одружується на Софії Андріївні Бере, дочці відомого московського лікаря. Щасливе сімейне життя на деякий час заспокоює душевні хвилювання і тривоги письменника. З новою силою пробуджується в нього покликання до художньої творчості, і виникає задум великого роману «Війна і мир».

Колосальний чотиритомний роман-епопея, що потребував вивчення величезного історичного матеріалу, був створений Толстим менш ніж за шість років (1864—1869).

Вражає перш за все винятковий розмах самоосвітньої роботи Толстого, його неосяжне прагнення до знань. До кінця свого життя Толстой, за свідченням того ж Маковицького, знав такі мови: французьку, німецьку, англійську (володів досконало), італійську (вільно перекладав), давньогрецьку, латинську, давньоєврейську (знав добре), польську, чеську, сербську, болгарську, голландську, українську. Це свідчить про величезну культуру видатного письменника.

Про широту самоосвітньої роботи Толстого свідчить і його бібліотека в Ясній Поляні; кілька тисяч томів її зберігають на своїх сторінках цікаві позначки Толстого.

У роботі Толстого вражає його незвичайна вимогливість до себе як до художника слова. Необхідною умовою творчості він вважав засвоєння

досвіду всіх інших письменників. Він систематично і незвичайно багато читав. Він заявляв: «Правильний шлях такий: осягни те, що зробили твої попередники, а тоді йди далі».

Література для Толстого була справою всього життя, у яку він вкладав усю свою душу. Тільки за такого ставлення до літератури і можлива, на думку Толстого, діяльність письменника.

До кінця XIX ст. яснополянська садиба перетворюється у своєрідний культурний центр, куди з різних кінців Росії й інших куточків світу приїжджають письменники, учені і суспільні діячі, щоб познайомитися з Толстим.

У Ясній Поляні Толстого відвідують письменники — І. С. Тургенев,

A. А. Фет, А. П.Чехов, М. Горький, М. С. Лесков, В. Г. Короленко,

B. М. Гаршин, В. В. Вересаев та ін.; художники — І.Ю.Рєпін,

І.М. Крамськой, М. М. Ге, М. В. Нестеров, Л. О. Пастернак, В. О. Серов та ін.; учені — І. I. Мечников та ін.

У 80-х і 90-х роках (1881—1901) Толстой в інтересах дітей, яких потрібно було вчити, жив переважно в Москві. Тут, у Хамовничеському провулку (тепер вулиця Льва Толстого), він придбав собі будинок.

Дев´ятнадцять зим прожив Толстой у Москві (влітку він завжди їхав у Ясну Поляну). Невеликий двоповерховий особняк у глибині саду приваблював до себе відвідувачів так само, як і яснополянська садиба.

Толстой у Москві вів таке ж просте життя, як і в Ясній Поляні. Він сам возив собі на санчатах воду, колов дрова, займався шевським ремеслом. До старості він зберіг дивовижну фізичну силу. Досить сказати, що в сімдесят років він з легкістю катався на ковзанах, у сімдесят п´ять років захоплювався велосипедним спортом, у вісімдесят років швидко їздив верхи на коні.

Наприкінці 1901 року Толстой занедужав на запалення легень. Кілька місяців він лікувався в Криму, у Гаспрі. Тут він часто зустрічався з М. Горьким і А. П. Чеховим, яких дуже любив і цінував.

Повернувшись із Криму, Толстой знову поселяється в Ясній Поляні, де пройшло майже все його життя, і до кінця днів уже не залишає її.

Усе частіше і невідступніше в душі великого письменника з´являється думка про відхід від родини, про втечу з привілейованого суспільства. Йому здається, що умови життя мандрівника будуть для нього легшими за його «дике життя» в родині і що де-небудь на півдні Росії, серед селян, чи навіть у Болгарії він скоріше здійснить свій ідеал простого, вільного життя. Рішення це, нарешті, дозріло.

28 жовтня 1910 року, однієї темної мокрої осінньої ночі, 82-річний Толстой у супроводі свого друга і лікаря Д. Маковицького таємно і назавжди виїхав з Ясної Поляни. Це був останній акт тієї багаторічної життєвої драми, що розігрувалася в душі великого письменника.

Здоров´я 82-річного Толстого не витримало подорожі. У дорозі, в потязі, він застудився і, не доїжджаючи до станції Астапово Рязано-Уральської залізниці (тепер станція «Лев Толстой»), захворів на запалення легень.

Звістка про те, що великий письменник залишив Ясну Поляну, а також про його хворобу швидко облетіла газети усього світу. Маленька, невідома станція Астапово зненацька прикувала до себе увагу мільйонів людей, які тепер схвильовано чекали газетних повідомлень про перебіг хвороби Толстого. І коли газети з жалобними рамками сповістили, що

7 листопада 1910 року Лев Толстой помер, смерть його вразила культурний світ і переживалася, як величезна, тяжка втрата для всього людства.

Поховали Толстого, за його бажанням, у Ясній Поляні, на тому місці біля урвища, де в дитинстві він разом з братами шукав чарівну «зелену паличку» — секрет щастя для всіх.

Там, у глушині парку, приблизно в одному кілометрі від садиби, на краю яру, є самотня, скромна могила. Над нею тісно сплелися вершинами, немов охороняючи спокій видатної людини, дуби, осики і липи. На могилі — ні хреста, ні пам´ятника. Лише невисокий пагорб, улітку покритий густим килимом квітів, а взимку засипаний снігом, вказує місце, де лежить Толстой. Великий письменник залишився тут наодинці з природою, яку він так любив і яку так геніально описував.

Толстой Лев Миколайович: біографія

09 вересня 1828 — 20 листопада 1910

Великий російський письменник

З родичами Толстому явно пощастило. Предки по батьківській лінії сходили до часів Петра I, коли П. А. Толстой став одним з перших, що отримали графський титул з рук російського царя. По материнській ж лінії князі Волконські були пов’язані родинними узами з князями Голицин, Трубецькими, Одоєвськ, Личаними. Також по матері Лев Толстой був родичем поета А. С. Пушкіна. До речі, батько Толстого брав участь у Вітчизняній війні 1812 року.

Ось у такій, овіяної століттями і славою сім’ї 9 вересня 1828 народився майбутній класик російської літератури. Безтурботне дитинство, щоденні заняття науками під керівництвом досвідчених гувернерів — все, як і зазвичай в дворянських родинах того періоду. У віці дев’яти років батько повіз Лева в Москву. Престольне місто настільки вразив уяву хлопчика, що він жваво описав свої враження в досить-таки дитячому творі, названому «Кремль». Але через чотири роки московського життя осиротів. Спочатку помирає мати, а потім і батько майбутнього письменника. Толстой змушений переїхати до Казані зі своїми трьома братами і сестрою — до тітки, яка взяла на себе опіку над неповнолітніми дітьми брата.

У Казані хлопчик майже три роки готувався до вступу і успішно здав іспити в університет в 1844 році. Починав він вчитися на східному факультеті, але потім перевівся на юридичний. Особливий інтерес у юнака Толстого викликали турецьку й татарську мови, і тут йому посміхнулася удача — він навчався у відомого професора, тюрколога Казембека. Майбутній письменнику легко давалися мови, і в зрілості вільно володів німецькою, французькою та англійською мовами, читав на польському, сербською та чеською, італійською, добре знав татарський, український, церковнослов’янська, грецька і латина.

Проте юного студента Толстого обтяжувало проходження казенних програмах в навчанні, і в якийсь момент він захоплюється історичною темою в плані самостійного вивчення і покидає Казань, переїхавши в Ясну Поляну. Родове гніздо Толстих дісталося юнакові під час розподілу спадщини, ніж він був відверто задоволений. Трохи пізніше Лев Толстой відправляється до Москви, де й починає свою письменницьку діяльність. Перший твір Толстого — повість про циганському побут — не було їм закінчено, і рукопис її загублено. Але саме в той період, в 1850 році Толстой почав писати «Дитинство».

Під впливом пориву граф Толстой відправляється на Кавказ, де один з його старших братів, Микола, служить в діючій армії офіцером-артилеристом. Лев надходить в армію юнкером і через короткий час здає іспит на офіцерський чин. Саме служба на Кавказі вилилася в розповіді «Набіг», «Рубка лісу», «Розжалуваний», написані з 1853 по 1856 рік, і в знакову повість «Козаки». Тут же Толстой завершує повість «Дитинство», опубліковану в журналі «Современник» в 1852 році.

З початком Кримської війни граф Толстой переводиться в Дунайську армію, а пізніше — у Севастополь, де командує батареєю 4-го бастіону. За бої проти об’єднаних сил Франції, Англії і Туреччині він нагороджується медалями «За захист Севастополя», «У пам’ять війни 1853 — 1856 рр..» Та орденом Святої Анни. Під час цієї війни Толстой веде досить активне життя: створює проекти про формування артилерійських батарей, про користь нарізної зброї і озброєння їм солдатів батальйонів, про можливість переформування російської армії. Наміри Толстого та групи офіцерів випускати журнал «Солдатський вісник» було докорінно зарубано імператором Миколою I.

Після закінчення війни, в 1856 році, Толстой виходить у відставку і вирушає в закордонну подорож. За півроку він відвідав Швейцарію, Німеччину, Італію і Францію. У 1859 році граф відкрив у своїй садибі школу для дітей селян і сприяє відкриттю двадцяти двох шкіл в околицях. З метою поліпшення навчання селянських дітей та вивчення шкільної справи за кордоном у 1860 році він знову їде за кордон. Після царського маніфесту про землю в 1861 році Толстой активно допомагає селянам у суперечках з поміщиками про земельні володіння. Саме в цей період у відсутність Толстого жандарми проводять ретельний обшук — шукають таємну друкарню, яку, на їхню думку, граф організував після спілкування А. І. Герценом у Лондоні. Таким чином, на самому початку свого творчого шляху Лев Миколайович Толстой потрапляє під нагляд поліції.

Лев Толстой

Біографія Льва Миколайовича Толстого. Радісний період дитинства. Казанський університет. Бурхливе життя юнацького періоду. Війна і свобода. Кримська кампанія. У колі літераторів і за кордоном. Характерістіка творчої індивідуальності письменника.

Рубрика Литература
Предмет Українська література
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) Ростислав
Дата добавления 10.01.2009
Размер файла 257,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Опис дитячих років, сім’ї та захоплень Льва Миколайовича Толстого. Життя у Ясній Поляні, Москві і Казані. Дослідження відносин письменника з дружиною та синами. Подорож до Києва. Відтворення київських вражень у праці «Дослідження догматичного богослов’я».

презентация [540,3 K], добавлен 26.01.2014

Особливості формування світоглядних концепцій Л. Толстого, доля і духовні пошуки російського письменника. Втілення ідей толстовських ідеалів у романі-епопеї «Війна і мир». Протиріччя та ідеали життя сімейного, пошуки сенсу буття у романі «Анна Кареніна».

курсовая работа [103,4 K], добавлен 03.05.2012

Лев Толстой як найвизначніший письменник свого часу. Критичні відгуки на творчість Льва Толстого (на романи «Війна і мир» і «Анна Кареніна»). Почуття любові та обов’язку у романах письменника. Порівняльний аналіз ставлення до любові чоловіків та жінок.

курсовая работа [67,4 K], добавлен 05.12.2014

Краткие сведения о жизненном пути и деятельности Льва Николаевича Толстого — выдающегося русского писателя и мыслителя. Его детские годы и период образования. Расцвет творчества Толстого. Путешествия по Европе. Смерть и похороны писателя в Ясной Поляне.

презентация [2,2 M], добавлен 02.05.2017

Детство и отрочество Льва Николаевича Толстого. Служба на Кавказе, участие в Крымской кампании, первый писательский опыт. Успех Толстого в кругу литераторов и за границей. Краткий обзор творчества писателя, его вклад в русское литературное наследие.

статья [17,0 K], добавлен 12.05.2010

Жизнь в столице и московские впечатления великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Московская перепись 1882 года и Л.Н. Толстой — участник переписи. Образ Москвы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», повестях «Детство», «Отрочество», «Юность».

курсовая работа [76,0 K], добавлен 03.09.2013

Эстетические взгляды Льва Николаевича Толстого конца XIX века. Л.Н. Толстой об искусстве. Художественное мастерство Л.Н. Толстого в романе «Воскресенье». Проблема искусства на страницах романа «Воскресение». Путь духовного развития Нехлюдова.

курсовая работа [41,6 K], добавлен 24.01.2007

Происхождение семьи русского писателя Льва Николаевича Толстого. Переезд в Казань, поступление в университет. Лингвистические способности юного Толстого. Военная карьера, выход в отставку. Семейная жизнь писателя. Последние семь дней жизни Толстого.

презентация [5,8 M], добавлен 28.01.2013

Детство, юность и семья Льва Николаевича Толстого. Женитьба графа. Начало его литературной деятельности. Известность романов «Война и мир» и «Анна Каренина». Отношение писателя к церковному вероучению и духовенству. Последнее путешествие графа Толстого.

презентация [499,0 K], добавлен 09.05.2012

Биография Льва Николаевича Толстого как одного из наиболее известных русских писателей и мыслителей, величайших писателей мира. Изучение причины возникновения религиозно-нравственного течения — толстовства. Общение Толстого Л.Н. с другими писателями.

презентация [293,9 K], добавлен 31.01.2017

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector