Стихотворение Маяковского В

«Ешь ананасы, рябчиков жуй. «

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй.
1917

Стихотворение Маяковского В.В. — Ешь ананасы, рябчиков жуй.

См. также Владимир Маяковский — стихи (Маяковский В. В.) :

Еще Петербург
В ушах обрывки теплого бала, а с севера — снега седей — туман, с крово.

За женщиной
Раздвинув локтем тумана дрожжи, цедил белила из черной фляжки и, брос.

Бібліотека школяра вітає тебе!

Свою роботу ми розпочали в березні 2008 році і весь цей час ми плідно працюємо над розширенням можливостей нашої електронної бібліотеки. Наш сайт стане у нагоді тим, хто навчається і тим, хто постійно намагається здобути нові знання. Ми намагались зібрати інформацію, яка стане у нагоді учню при підготовці домашніх завдань чи складання іспитів, студенту — під час підготовки до сесії. Для Вашої зручності, «Бібліотека школяра» розділена на шістнадцять розділів, серед яких ми зможете знайти: твори з мови, з української та зарубіжної літератури, сочинения по русскому языку и литературе, стислі перекази творів, біографії письменників та історичних діячів, рефетати та багато іншого. Сподіваємось, що «Бібліотека школяра» стане Вам у нагоді. Дякуємо, що завітали до нас!

Анонс основних розділів сайту:

«Біографії» — інформація про життя та творчість великих письменників, політиків, художників, видатних людей, які внесли значний вклад в розвиток культури, української та зарубіжної літератури.

«Реферати» — велика колекція докладів, доповідей, рефератів з різноманітних наукових проблем, а також цікаву та пізнавальну інформацію.

«Зарубіжна література» — коллекція шкільних творів з зарубіжної літератури. На сайті максимально підібрані твори з літератури, які допоможуть Вам в стислі строки написати чудові роботи та отримати вищій бал. Всі твори викладені відповідно до шкільної програми учнів українських шкіл.

«Українська література» — коллекція шкільних творів з української літератури. На сайті максимально підібрані твори з літератури, які допоможуть Вам в стислі строки написати чудові роботи та отримати вищій бал. Всі твори викладені відповідно до шкільної програми учнів українських шкіл.

«Твори з мови» — це велика коллекція нових учнівських творів з української мови.

«Русский язык» — шкільні твори російською мовою. Твори орієнтовані для школярів українських шкіл, які вивчають російську мову.

«Сочинения» — коллекция сочинений по русской и зарубежной литературе на русском языке. Данная коллекция ориентирована на украинских школьников, которые изучают русский язык и литературу.

«Стислі перекази» — стислий, але вичерпний переказ творів великого розміру. Після ознайомлення з переказами Ви матимите повну уяву про зміст повного твору, його головних героях, сюжетні лінії, тему, ідеї.

«Прислів`я та приказки» — прислів’я та приказки українського народу.

«Крилаті вирази» — крилаті вислови народної творчості та вислови з творів української літератури.

«Фразеологізми» — це фразеологічні вирази української народної творчості.

«Цитаты» — в разделе представлено более 5000 цисяч цитат почти пятисот авторов.

Ешь ананасы, рябчиков жуй…

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй.

Будьте первым, кто прокомментирует это стихотворение?

Помните, что все комментарии модерируются, соблюдайте пожалуйста правила сайта и простые правила приличия! Уважайте и цените друг друга, и, пожалуйста, не ругайтесь!

Наш сборник работает на голом энтузиазме его создателей. Мы благодарны любой помощи.

Хотите опубликоваться в нашем сборнике? Добро пожаловать! Мы всегда рады новым авторам и интересным материалам.

Сатирические произведения Владимира Маяковского: основные темы, идеи и образы

Борьба против бюрократизма, пошлости, подхалимства — одна из основных тем творчества Маяковского. Сатирические произведения Маяковский создавал на всех этапах своего творчества. В ранней поэзии Маяковского сатира продиктована, прежде всего, пафосом антибуржуазности, причем он носит романтический характер. Возникает традиционный для романтической поэзии конфликт творческой личности, авторского «я» — бунт, одиночество (недаром часто стихи раннего В. Маяковского сравнивают с лермонтовскими), желание дразнить, раздражать

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста

Где-то недокушанных, недоеденных щей;

Вот вы, женщина, — на вас белила густо,

Вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Отметим, что уже в ранней поэзии Маяковский использует весь арсенал традиционных средств сатиры, столь богатый в русской литературе. Так он применяет иронию в самих названиях целого ряда произведений,

Казалось бы, что можно высмеять в «Гимне обеду»? Герои стихотворения — те самые сытые, которые обретают значение символа буржуазности. Автор использует прием, который в литературоведении носит название синекдоха: вместо целого называют часть. В «Гимне обеду» вместо человека действует желудок:

Желудок в панаме! Тебя ль заразят

Величием смерти для новой эры?!

Желудку ничем болеть нельзя,

Кроме аппендицита и холеры!

Если продолжить гастрономическую тему, то своеобразным поворотным моментом в сатирическом творчестве В. Маяковского стала сочиненная им в октябре 1917 года частушка:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,

День твой последний приходит, буржуй.

Здесь еще чувствуется и ранний романтический поэт, и виден Маяковский, поставивший свое творчество на службу новой власти. Эти отношения — поэт и новая власть — складывались далеко не просто, это отдельная тема, но одно несомненно — бунтарь и футурист, Маяковский искренне поверил в революцию.

В автобиографии он писал: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция». В послереволюционное время сатирическая направленность поэзии Маяковского меняется. Во-первых, ее героями становятся враги революции. Эта тема на долгие годы стала важной для поэта, она дала обильную пищу его творчеству. В первые годы после революции это были стихи, которые составляли «Окна РОСТА» (Российского телеграфного агентства) — агитационные плакаты на злобу дня. Маяковский принимал участие в их создании и как поэт, и как художник. Ко многим стихотворениям прилагались рисунки, вернее, то и другое создавалось как единое целое в традиции народных картинок — лубков, также состоявших из картинок и подписей к ним.

«Я — ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный…» — писал о себе Маяковский. В «Окнах РОСТА» Маяковский использует такие сатирические приемы, как гротеск, гипербола, пародия. Так, некоторые надписи создаются на мотивы известных песен, например, «Во Францию два гренадера» или известной по шаляпинскому исполнению «Блохи». Персонажи их — белые генералы, несознательные рабочие и крестьяне, буржуи.

К новой жизни Маяковский предъявляет максималистские требования, поэтому многие его стихи сатирически показывают ее пороки. Большую известность приобрели сатирические стихотворения «О дряни», «Прозаседавшиеся». Последнее создает гротескную картину того, как новые чиновники бесконечно заседают, хотя, зная сегодня о деятельности тогдашних властей в России, эта их слабость кажется нам довольно безобидной.

В стихотворении «О дряни» к Маяковскому словно бы возвращается прежний антиобывательский пафос.

Достаточно безобидные детали быта вроде канарейки или самовара приобретают звучание зловещих символов нового мещанства. В финале стихотворения возникает традиционный для литературы образ оживающего портрета, на этот раз портрета Маркса, который выступает с довольно странным призывом свернуть головы канарейкам. Понятен этот призыв только в контексте всего стихотворения, в котором канарейки приобрели столь обобщенное значение.

Менее известны сатирические произведения Маяковского, в которых он выступает не с позиции воинствующей революционности, а с позиции здравого смысла. Одно из таких стихотворений — «Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе». Здесь революционное стремление к глобальной переделке мира приходит в прямое противоречие с обыденными интересами рядового человека. Бабе, которой «грязью обдало рыло» на непролазной Мясницкой улице, нет дела до глобальных всероссийских масштабов. В этом стихотворении можно видеть перекличку с полными здравого смысла речами профессора Преображенского из повести М. Булгакова «Собачье сердце».

Таким же здравым смыслом пронизаны сатирические стихи Маяковского о страсти новых властей всем и всему давать имена героев. В стихотворении «Ужасающая фамильярность» появляются придуманные поэтом, но вполне достоверные «Гребенки Мейерхольд» или «Собака имени Полкан». В 1926 году В. Маяковский написал стихотворение «Строго воспрещается». В стихотворении происходит столкновение естественного человеческого порыва, чувства, настроения с казенщиной, с канцелярской системой, в которой все регламентировано, строго подчинено правилам, осложняющим людям жизнь. Не случайно стихотворение начинается весенней картиной, которая должна рождать и рождает радостное настроение, даже самые обыденные явления, вроде перрона вокзала, вызывают поэтическое вдохновение. И все это перечеркивает строгий канцеляризм.

Поэт с поразительной психологической точностью передает ощущение человека, который становится предметом строгого запрета он делается приниженным, уже не смеется, а «подхихикивает, ища покровительства». Лирический герой этого произведения — не оратор, не борец, а прежде всего человек с его естественным настроением, неуместным там, где все подчинено строгому регламенту. Сатирические стихи В. Маяковского современно звучат и сегодня.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector